Jubileumviering bij de Vrijplaats, 23 november

Jubileumviering bij de Vrijplaats, 23 november
Het bestuur (Mieke Wiegers, Heleen Jonker en Helen Land) en de leden van de ALV wilden heel graag het 60-jarig bestaan van Modern Beraad en de Vrijplaats op een bijzondere manier vieren. Door niet alleen terug te kijken, maar ook door vooruit kijken, samen met oud-leden en met mensen uit organisaties, die dichtbij het gedachtegoed van de Vrijplaats staan.

Op 23 november waren naast veel leden, oud-leden, oud-sprekers en belangstellenden ook vertegenwoordigers aanwezig van: het Humanistisch Verbond; het Apostolisch Genootschap ; Vereniging Vrijzinnig Protestanten/de Houtrustkerk; Dominicus beweging; Ekklesia; de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Wassenaar; Vrijzinnige geloofsgemeenschap De Hoeksteen uit Voorburg; de Vrije Gemeente van religieus humanisten Oost Nederland met de oud spreker bij Modern Beraad de heer Han Sie Dhian Ho; de Remonstranten; de Quakers; de humanistische Alevieten; de spirituele academie Brahma Kumaris; de Soefi beweging en de Bahai-beweging.

We hebben niet voor niets juist deze verenigingen uitgenodigd. Allemaal houden we ons op de een of andere manier bezig met zingeving en je houding t.o.v. andere mensen en de wereld. Aan de ene kant met het ‘religiare’, d.w.z. je als mens verbonden of onderdeel voelen van een groter geheel (o.a. natuur), je daardoor laten verwonderen, inspireren, vanuit belevingen. En aan de andere kant met het humanisme: als mens verantwoordelijk zijn voor je eigen daden, maar je ook medeverantwoordelijkheid voelen met het kwetsbare, de anderen, de aarde t.b.v. een humane, vrije, leefbare wereld.

We waren en zijn nog steeds zeer verguld met de ruime belangstelling op de prachtige (wel koude) locatie van Vereeniging De Sociëteit, de twee inspirerende presentaties en de verbindende gesprekken tussen ca 90 deelnemers aan de dialoogtafels.

Het programma was opgebouwd uit:

  1. een presentatie door Marco Oostdijk
  2. een presentatie door Prof. Laurens ten Kate
  3. Vragen uit de zaal en daarna pauze
  4. Dialoog: korte toelichting op de dialoogregels en dialoogvragen door Heleen Jonker
  5. Dialoogvraag 1: Jezelf voorstellen met twee zinnen
  6. Dialoogvraag 2: welke perspectieven uit de 2 presentaties spreken je aan?
  7. De afronding, de herinneringsbrochure  en ‘Hoe nu verder’

Apart is een foto impressie gemaakt door Herman Schartman (zie menu)