Leiderschap en zin in je werk

Op zaterdag 24 november 2012 zaten zo’n twintig geinteresseerden klaar voor een inleiding door Klaas van den Broek over leiderschap en zin in je werk. Het Rijnlands en Angelsaksisch leiderschap werden uitgebreid besproken, inclusief de waarden die aan deze verschillende soorten leiderschap ten grondslag liggen. Gedurende de inleiding ontstond er al gesprek over de ervaringen met leiderschap bij de bezoekers.

Na de pauze werden stellingen rond leiderschap uitgedeeld. Aan de deelnemers de vraag welke stellingen het meest aansloten bij wat zij als prettig ervaren. In kleine groepen is dit met elkaar besproken, waarbij ook aandacht besteed werd aan de vraag: wat is je allergie met betrekken tot leiderschap?

In de terugkoppeling kwam naar voren dat de ene persoon vakkennis noodzakelijk vindt voor een leider, terwijl de ander sociale vaardigheden vele malen belangrijker vindt. Overeenstemming werd bereikt op het punt dat een leider eerlijk moet zijn over datgene waar hij of zij verstand van heeft: een leider zonder vakkennis moet daar ook helder over zijn en zijn of haar grenzen daarin accepteren. Verder kwam naar voren dat verschillende soorten mensen, behoefte hebben aan verschillende leiders. Hoewel het Rijnlands denken qua waarden meer overeenkomsten heeft met het humanisme dan het Angelsaksisch denken, werkt de laatste bij laaggeschoold personeel vaak beter, aldus Van den Broek.

Na afloop konden de bezoekers genieten van heerlijke zelfgemaakte hapjes. De bijeenkomst bood bovendien veel stof tot napraten.