Boekenuitleen

De Vrijplaats heeft voor haar leden een inspirerende ‘bibliotheek’ aan literatuur. Tijdens de zondagbijeenkomsten zijn deze in te zien en te leen. Diana Tempelman beheert de bibliotheek en draagt zorg voor de uitleenprocedures. Onderstaande lijst wordt regelmatig aangevuld, dus bent u op zoek naar een boek, raadpleeg de site!

Auteur Titel Uitgever Jaar ISBN
AAA
ALPHEN,
Elise van en Wouter Kuijlman
Zingeving achter de tralies
Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichting van Justitie
Het Humanistisch Archief, Papieren Tijger, Breda 2008 978 906728 220 8
ANBEEK, Christa Overlevingskunst Leven met de dood van een dierbare Ten Have, Kampen 2010 978 90 259 5979 1
ARMSTRONG, Karen In naam van God Religie en geweld De Bezige Bij, Amsterdam 2015 978 90 23 8877 4
BBB
BATTUM, Annet van ERASMUS
rebel tegen wil en dank
Moussault, Amsterdam 1969
BERGH,
H. van den, Eep Francken, G.A. van Oorschot en Sander Blom
MULTATULI ! Bloemlezing uit Multatuli’s werken Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 1987 90 70066 65 3
BIERENS DE HAAN,
Dr. J.D.
De levende gedachten van SPINOZA Serviere,
Den Haag
1940
BOSMAN,
Teun K.
Wat kan ik weten? Een reeks korte overdenkingen in religieus perspectief Damon, Leende 2000 90 5573 120 x
BOTTON.
Alain de
RELIGIE voor ATHEISTEN
Een heidense gebruikersgids
Atlas contact, Amsterdam / Antwerpen 2011 978 90 450 2257 4
BROERS, Victor Thomas Pikketty’s kapitaal
Samengevat in Nederlands perspectief
Prometheus . Bert Bakker, Amsterdam 2014 978 90 351 4278 7
BURKE, Edmund Traditie en Vooruitgang
Een bloemlezing uit Reflections on the Revolution in france
Kok Agora 1989 90 242 7644 6
CCC
CHARISIUS – DE LEUR, Joke DOORLEVEN Calbona, Rotterdam 2004
CONSTANDSE, Dr A.L. Anarchisme van de daad van 1848 tot heden Kruseman, Den Haag 1969
CONSTANDSE, Anton De Alarmisten 1918-1933 Politieke teksten, gedichten, essays en tekeningen uit de anarchistische tijdschriften ALARM en Opstand Ingeleid door Anton Constandse Meulenhoff, Amsterdam 1975 90 290 0130 5
CONSTANDSE, Anton onder redactie van Bert Gasenbeek, Rudolf de Jong, Pieter Edelman Leven tegen de stroom in Papieren Tijger, Het Humanistisch Archief, Utrecht 1999 90 6728 099 2
CLITEUR, Paul Het monotheistisch dilemma De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2010 978 90 295 7354 2
DDD
DOOL,
Pleun van den, Kees Remmerswaal
Succesvol starten Voor beginnnende organisaties Hof, Den Haag 2008 (?)
DUYVENDAK, Wijnand Het groene optimisme
Het drama van 25 jaar klimaatpolitiek
Bert Bakker, Amsterdam 2011
EEE
ELK,
L van
MULTATULI’S “Gebed van den onwetende”
nader ontleed door L. van Elk
Kok, Kampen 1920
ENQUIST,
Anna
De mooiste gedichten   Rainbow Essentials Arbeiderspers, Amsterdam 2012
FFF
FIEGE, W.C. Leven zonder antwoord
Religieus humanisme als tragisch-heroische levenshouding
Van Gorkum, Assen/Maastricht 1985 90-232-2134-6
FOKKER, A.D. en R. M. Nepvue (red.) Onderweg met Prof. dr. P. Smits
25 opstellen ter gelegenheid van zijn 90-ste verjaardag
Stichting Nieuwe Vrijzinnige Omroep 1996 90 9009650 7
FOKKER, A.D. Bij nader inzien
Religieus-humanistische reflecties over mens en wereld
Damon, Best 1995 90 5573 181 1
FOKKER A.D. Om het zo te zeggen
Religieus-humanistische essays over weten, geloven en beleven
Damon 1998 90 5573 223 0
FOKKER A.D. Wikken en Wegen
Religieus humanistisch commentaar op aspecten van wereld- en levensbeschouwing
Koninklijke van Gorcum BV, Assen 2008
GGG
GOUD, Johan (red) Het leven volgens Rutger Kopland
Onze vluchtige plek van de waarheid
Klement/ Pelkmans   Zoetermeer / Kalmhout Tussen 2011 – 2015 978 90 8687 087 5
HHH
HUGENHOLTZ Jr, P.H. BLOEMLEZING
Uit de toespraken en artikelen
Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1912 Alleen ter inzage vanwege antiquariaat belang
III
JJJ
JANSEN, Prof. dr Hans ISLAM voor varkens, apen, ezels en andere beesten
250 vragen over de Islam
Van Praag, Amsterdam 2008 978 90 490 2403 1
KKK
KEIZER, Bert en Stichting Maand van de Filosofie Waar blijft DE ZIEL? Balans 2012 978 90 477 0465 2
KEIZER, Bert Onverklaarbaar BEWOOND
Het wonderlijke domein van de hersenen
Balans & VU Uitgeverij, Amsterdam 2010 978 94 600 3320 9
KLEIN WASSINK, Dr. B. en Prof. Dr. Th. M van Leeuwen (Red.) Tussen geest en tijdgeest
Denken en doen van vrijzinnige protestanten in de afgelopen honderd jaar
De Ploeg, Utrecht 1989 90 6584 036 2
KLEVER, Wim Definitie van het Christendom   SPINOZA     Tractatus Theologico-politicus opnieuw vertaald en toegelicht Eburon, Delft 1999 90 5166 727 2
KLUUN God is gek
De dictatuur van het atheisme. Uitgave De maand van de spiritualiteit
Podium, Amsterdam 2009 978 90 259 6025 4
KNIGHT, Margaret Van Boeddha tot Satre
Vijfentwintig eeuwen humanitisch getuigenis
Moussault, Amsterdam 1965
KNOL, Jan En je zult spinazie eten
Aan tafel bij SPINOZA filosoof van de blijdschap
Wreldbibliotheek, Amsterdam 2006 978 90 284 2096 0
KUIJLMAN, Wouter Een mantel met sterren
Religieus Humanisme in het Humanistisch Verbond   Humanistisch Erfgoed, nr 3
Humanistisch Archief, Utrect 2001 90 73742 04 8
LLL
LAMME, Victor De vrije wil betstaat niet
Over wie er echt de baas is in het brein
Bert Bakker, Amsterdam 2010 978 90 351 3734 9
LIGNAC, Dores Woodbrookers Verdieping & Beweging Bokhorst, Nunspeet 2008 978 90 811569 1 2
LOWENSTEIN, Tom BOEDDHISME Filosofie en meditatie
Het pad naar spirituele verlichting
Heilige plekken
Librero, Kerkdriel 2002 90-5764-730-3
MMM
MAK, Geert Hoe God verdween uit Jorwerd Atlas, Amsterdam 1996 90 254 877x
MASO, Ilja De wetenschappelijke houding als het streven naar voortreffelijkheid Humanistics University Press 2008 978 90 8850 001 5
MEIDEN, Anne van der Een ander fundament
Orthodox en Vrijzinnig: een confrontatie
Ten Have, Baarn 1988 90 259 4385 3
MOLIER, A. C.H. TERUGBLIK op een eeuw Vrijzinnigheid
Honderdjarig jubileum van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ‘s-Gravenhage
2005
MOOREN, J.H.M. (red.) DE MOED OM TE ZIEN   Humanistisch raadswerk in justitiele instellingen de Graaff, 2010 978 90 77024 32 4
NNN
OOO
OLDEWELT, Prof. Dr. H.J.M. PLATO Kruseman, Den Haag 1968
OOSTROM, Frits van Wereld in woorden
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 – 1400
Bert Bakker, Amsterdam 2013
PPP
POSTMAA, Casper Napels zien
Zes verhalen met een einde
de Volharding 2011 978 94 6190 269 6
PRAAG, Dr J.P. van Modern humanisme
Een renaissance?
Contact, Amsterdam 1948?
QQQ
RRR
REINAERT systematische encyclopedie Filosofie en godsdienst Reinaert uitgaven, Brussel
SSS
SCHIPPER, Mineke Overal Adam en Eva
De eerste mensen in jodendom, christendom en islam
Bert Bakker, Amsterdam 2012 978 90 351 3645 8
SIEBRAND, Dr. H.J. Voorzitter Werkgroep Moderne Theologie, 70 jaar 2004
SIKKES, J.W.T.E. SPINOZA
Leer en Leven
Servire, Wassenaar 1976 90.6077.551.1
SINGER, Isaac Bashevis vertaald door A. Polak-Lubbers De Spinoza van Warschau,
Verhalen
De Arbeiderspers, Amsterdam 1958 90 295 4620 4
SMITS, Dr. P. Levenslot en Levenszin,
Vrije geluiden serie
W. Gaade, Delft 1953
SMITS, Dr. P. Anders geloven
De erosie van het kerkelijk christendom
Van Gorcum & Comp, Assen 1972 90 232 1001 8
SMITS, Dr. P. RELIGIEUZE VERKENNINGEN de Ploeg, Utrecht 1989 90 6584 046 X
SMITS, Dr. P. Fonteinen van vreugde
Religieus-humanistische verkenningen
Kok, Kampen 1995 90 242 2330 x/CIP
SMITS, Dr. P.
STENGEL, Richard MANDELA
Over leven, liefde en leiderschap         15 inspirerende lessen
Kosmos, Utrecht / Antwerpen 2010 978 90 215 4796 1
STOKES, Philip FILOSOFIE,
100 essentiele denkers
Atrium 2003 90 5947 023 0
SUGANA, Gabriele Mandel Vetaling en bewerking: Frank Grosveld DE GROTEN van alle tijden: MOHAMMED Geillustreerde pers, Amsterdam 1967/ 1970
SWAAB, Dick Wij zijn ons brein
Van baarmoeder tot Alzheimer
Contact, 2010 978 90 254 3914 9
 
TTT
TOCQUEVILLE, Alexis de Over de France revolutie,
Bloemlezing samengesteld en ingeleid door Prof. Dr. J.M.M. de Valk
Kok Agora, Kampen 1988 90 242 7612 8
TROUW Dossier nr 19 Filosofie voor krantenlezers Rainbow 2002 90 417 0364 0
UUU
VVV
VELKAMP, E.B. (samensteller) Geest en Vrijheid
Schetsen na 86 jaar Kerk & Wereld
De Ploeg, Maarssen 1995 90 6584 060 5
VLOEMANS Dr. A. SOKRATES,
Serie: Helden van de geest Nr 23
Kruseman, Den Haag 1963
WWW
WEBER, Max Politiek als beroep,
Ingeleid, vertaald en geannoteerd door J.M.M. de Valk
Agora-Pelckmans, Baarn / Kapellen 1999 90 391 0762 9
XXX
WAGE, Dr H.A. Zonder omwegen 1997
YYY
IJSSEL, Suzette van Daar hebben humanisten het niet zo over
Over de rol van spiritualiteit in het leven en werk van humanistisch geestelijke raadslieden
Eburon, Delft 2007
ZZZ