Links

Wij werken als actief lid mee aan:

Wij krijgen inspiratie van:

Uitwisseling met gelieerde organisaties
De Vrijplaats werkt met samen met bevriende organisaties, waarbij interessante bijeenkomsten uitgewisseld worden. Leden ontvangen tips over de programma’s.