Humanistische geestelijke begeleiding in de gevangenis

Lezing van Leentje den Boer over haar werkzaamheden als humanistisch geestelijk raadsvrouw in de koepelgevangenis in Arnhem.
Zaterdag 8 maart 2014  

Voor de ongeveer 25 aanwezigen hield Leentje den Boer een boeiend en indrukwekkend verhaal over haar dagelijkse praktijk als geestelijk begeleidster van gedetineerden in het Huis van Bewaring.

Ze gaf een heldere inkijk in de levensvragen, problemen en grote onzekerheden waarmee deze gevangenen, in afwachting van de rechterlijke uitspraak, in alle eenzaamheid mee rondlopen. Van groot belang in haar werk is, dat alles wat gezegd wordt volstrekt vertrouwelijk blijft.

De gedetineerden zijn ook geheel vrij om met haar in gesprek te gaan. Velen maken daar graag gebruik van. Ook de door haar georganiseerde bezinningsbijeenkomsten worden druk bezocht.

Bijna vanaf het begin van haar verhaal werden aan haar direct allerlei vragen gesteld. Daaruit bleek ook de grote belangstelling en persoonlijke betrokkenheid van de aanwezigen voor de vele morele en ethische dilemma’s. Door velen werd ook zeer betreurd dat er fors bezuinigd is op het activiteitenpakket van de gedetineerden en met name op de begeleiding terug naar de samenleving. Aan het bieden van scholingskansen wordt steeds minder gedaan, waardoor ook de kans op recidive steeds weer groter wordt.

Leentje den Boer omschreef haar gespreksbegeleiding vooral als een vorm van bestaansverheldering. Anders gezegd: door intensief te luisteren en door te vragen de mens tegenover haar meer inzicht te geven op zijn levensvragen en hoe hij nu, maar ook straks, in dit leven wil staan.

Deze bijeenkomst had nog wel uren kunnen voortduren, gezien de vele persoonlijke opmerkingen en opvattingen van de aanwezigen. Het heeft ook mij weer extra aan het denken gezet over de wijze waarop wij in Nederland met onze medeburgers in de gevangenis omgaan. Laat de grote waarde van het werk van Leentje de Boer niet verloren gaan en laat het Humanistisch Verbond doorgaan met dit type van lezingen over belangrijke kernwaarden in onze samenleving.

Hans Gouweleeuw
Lid van het Humanistisch Verbond