Hoe we werken

Wij bieden inspiratie voor uw zingeving en uw persoonlijke ontwikkeling.
We praten over eigentijdse levensvragen en levensvisies. Wij doen dit vanuit:

  • een vrijzinnige, open levenshouding
  • een bereidheid tot dialoog
  • reflectie en rede
  • een dieptedimensie, een ‘spiritueel’ of ‘religieus’ gevoel

Onze visie
Wij hebben vrijzinnige, spirituele en humanistische inspiratiebronnen. Daarin is een autonome levenshouding verbonden met een persoonlijk spiritueel of religieus gevoel. Dat staat los van een godsdienst, met haar dogma’s of leiders. Zo’n gevoel berust op verwondering en verbinding met een groter verband. En op verdieping en verbreding van levensvragen. Want er is voor ons meer dan de waarneembare werkelijkheid en de rede.
Wij leven bewust vanuit humanistische waarden, maar zoeken daarop een aanvulling, vanuit intuitie of een dieptedimensie.

Ons doel
Wij hebben als doel het humanistische, vrijzinnige en spirituele gedachtengoed te verdiepen, verbreden en verspreiden. Wij helpen de leden en bezoekers hun eigen zingeving en levensvisie te versterken.

Onze waarden
Wij werken vanuit respect, compassie en verdraagzaamheid. We willen een leven lang leren. Zo kunnen nieuwe visies ontstaan. We zoeken wat u en ons bindt, ondanks onze verschillen. Overigens is iedereen welkom. Humanist of niet.

Ons humanisme
Voor ons gaat verdraagzaam humanisme samen met ‘seculiere spiritualiteit’ of spiritueel humanisme. Wij hebben daarbij een open houding naar religiositeit en spiritualiteit.
Voor ons staat humanisme dus niet – zoals vaak wordt gedacht – gelijk met anti-godsdienstigheid, maar met zelfbeschikking, verdraagzaamheid en vrijheid.
De Vrijplaats is lid van de landelijke Humanistische Alliantie.

Onze geschiedenis
De Vrijplaats komt voort uit de vereniging Modern Beraad, opgericht in 1958 als Haagse afdeling van de Vrije Gemeente Amsterdam en zelfstandig sinds 1970. Bij de oprichting werd met ‘een modern beraad’ gedoeld op ruimte voor vrijzinnige reflectie en het open gesprek, los van iedere godsdienst, organisatie of voorgangers. Dat geldt voor ons nog steeds.

Sinds 1 april 2012 heten wij de Vrijplaats. Door open dialoog, door inzichten te verdiepen en met elkaar te delen, bouwen we aan ‘een vrijplaats’, waar nieuwe visies en zelfinzichten ontstaan.