Doe mee

Heeft u eigentijdse levensvragen, een vrijzinnige levenshouding en gevoel voor humanisme en spiritualiteit? Word dan lid van de Vrijplaats.

Het lidmaatschap van de Vrijplaats bedraagt € 60,- per persoon per jaar en geeft recht op:

  • gratis deelname aan groepsgesprekken en wandelingen
  • ontvangst per e-mail van het programma en nieuwsbrieven
  • stemrecht op ledenvergaderingen
  • gratis lenen van de in bijeenkomsten besproken boeken na afloop van de bijeenkomsten
  • kopieren van inspirerende teksten uit ons archief van 400 lezingen
  • gratis informatie (per post en per mail) over bijeenkomsten van andere organisaties in de regio.

Het lidmaatschap kan elke maand ingaan.

Entree
Voor leden van De Vrijplaats is de entree van de bijeenkomsten vrij. Voor belangstellenden is de entree € 5,00 op bijeenkomsten met ‘interne’ sprekers en € 8,00 op bijeenkomsten met gastsprekers. De entreegelden zijn om te voorzien in de kosten van zaalhuur en programma-invulling van de vereniging. Koffie/thee is inbegrepen.

Giften
Giften zijn door de ‘Geefwet’ in grote mate aftrekbaar van de belasting door onze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften worden – naar uw eigen keuze – besteed aan de versterking van de Vrijplaats of aan het programma. Er zijn concrete voorbeelden voor giften bij ons op te vragen.

Meer informatie
Wilt u lid worden of wenst u meer informatie over de Vrijplaats? Stuur dan een email naar info@de-vrijplaats.nl.