Presentatie door Marco Oostdijk

Marco Oostdijk - 23 november 2018 - jubileumsymposium

Na 60 jaar Modern Beraad & De Vrijplaats…

 

bruggen zoeken naar…?


Onderwerpen nu en in het boek:

 • Deel 1: Modern Beraad, De Vrijplaats: de erfenis
 • Deel 2: Tussen religies & humanismen
 • Deel 3: Bruggen bouwen naar het vervolg…

Deel 1

Modern Beraad en De Vrijplaats:

 • hun cultuur
 • hun programma
 • hun gedachtegoed
 • hun ontwikkeling

Hun cultuur sinds jaren ’60:

 • Warme sfeer, wij-gevoel
 • Vrijzinnigen, spirituelen, “brede humanisten”
 • Verwondering & verbinding als levenshouding
 • Verbinding met “humaniteit”, natuur, kosmos
 • Voor “vrije religies” en (later) breed humanisme

Hun programma, sinds jaren ‘80:

 • Pittige lezingen, elke 14 dagen
 • Door wetenschappers
 • Erfgoed: er zijn 450 verslagen
 • Met brede blik &  zelfonderzoek
 • Bij de tijd, sociaal-kritisch
 • Met een muziekritueel. In een vol programma

Hun gedachtegoed: ‘religieus’ humanisme=

 • Spreker Nepveu: we vormen een
 • “humanistische religie”,
 • voor het autonoom denken en handelen,
 • om ons te ontplooien,
 • naar een “redelijk & zedelijk” wezen.
 • Een humaan leven verdraagt geen dogma’s.

Hun gedachtegoed:‘religieus’ humanisme=

 • We zijn deel van een proces alom, dat niet te bevatten is
 • Bron:verwondering, het onverklaarbare, je daarmee verbinden
 • Een “spiritualiteit van beneden’, niet van boven. Zelfonderzoek
 • Voorzitter Smits:
  • zoek in het leven de diepte dimensie,
  • er zijn geen kant-en-klare antwoorden,
  • leven is ondoorgrondelijk

Hun gedachtegoed; raakvlakken zoeken

 • uit “vrij” religieus besef en open humanisme relaties zoeken met:
 • Chinees humanisme: Confucius, TAO
 • boeddhisme : levenshouding, als zelfreflectie, lijden
 • vrijmetselarij : zelfonderzoek, met gedeelde waarden
 • Soefisme: “universele religie van het hart”
 • alevitisme: spiritueel humanisme “van de liefde”

Hun gedachtegoed:

De kern van alle levensbeschouwingen=

 • Compassie en humaniteit,
 • als klassieke bronnen en universeel
 • gedeelde waarde (Armstrong)

Dat vraagt openheid en onderzoek


De ontwikkeling in het gedachtegoed sinds 1958

 • van vrijzinnig en licht gelovig via ⇒
 • vrijzinnig “religieus” en ⇒
 • vrijzinnig en “religieus humanisme’ naar ⇒
 • “inclusief humanisme”, met levenskunst en spiritueel humanisme
 • wisselende achtergronden van leden
 • trend: “humanisering” en invloed secularisering

De ontwikkeling en identiteit:

 • 1958: Haagsche Kring Vrije Gemeente, kerkverlaters, vrijzinnig gelovig, een enkel Bijbelverhaal, “vrije religies”, voorgangers, programma onbekend
 • 1971: “Modern Beraad”, breder vrijzinnig, thema “vervreemding”, zondagmorgenlezing, intern gericht, steun Vrije Gemeente
 • 1983: “religieus humanisme”, identiteit, natuurwetenschap, zondagmorgenlezingen 14-daags, huiskamergesprekken, koffieochtenden

De ontwikkeling

 • 1985-2005: voorzitter Smits, zelfonderzoek, “ethiek en mystiek”, maatschappijkritische onderwerpen,
  muziek voor en na, cursussen, huiskamerdiscussies, lunches, wandelingen….
 • 2010: gemengde leiding, raakvlakken met spiritualiteit,
  filosofen en UvH sprekers, andere momenten en vormen, soms met HV.
 • 2011: nieuwe naam: De Vrijplaats, humanistisch gesprekscentrum, veel PR
 • 2014: nieuw bestuur, “leven als reis” als jaarthema, workshops, films met nagesprek, neutraal, soms met HV, veel belangstellenden

Betekenis voor leden:

 • “Verschil tussen mijn religiositeit en godsdiensten, met dogma’s”
 • “Ik kon er mijn twijfels kwijt”
 • “Het gaf me geestelijk voedsel”
 • “Het gaf verrijking op mijn zoektocht”
 • “Ik vond hier wat ik in het HV miste”
 • (warmte, spiritualiteit, rituelen)
 • “Ik zag raakvlakken met vrijmetselarij”

De erfenis van MB en VP, anno nu:

 • De warme sfeer. De dialoog
 • Verbinden, bruggen zoeken
 • Belevingen, het ritueel
 • Religiositeit, spiritualiteit
 • Sociaal-kritische thema’s

Het concreet erfgoed van MB en VP:

 • 500 lezingen, 10 interviews, literatuur
 • komt in archief Historisch Humanistisch Centrum, Universiteit
 • digitaal dossier op website: 20 lezingen

Boek verschijnt mei 2019, flyer beschikbaar


Deel 2: de tussenruimte

 • Relaties tussen humanismen
 • en religies… >bruggen bouwen

De relaties

Er bestaan drie soorten relaties tussen religies en humanismen:

 1. Controverses, vanuit oude beelden & vooroordelen
 2. Tussenvormen: MB en VP, in een tussenruimte
 3. Nu nodig: bruggen slaan met “perspectieven” naar consensus

Welke relaties en bewegingen zien we nu in het landschap ?


De tussenruimte in het landschap:


De tussenruimte: bewegingen naar het midden


Bruggen in de tussenruimte:


Deel 3: nu bruggen bouwen naar…?

 • Naar het vervolg
 • Naar dialogen

Drempels bij bruggen zoeken zijn:

 • Taal, onbekendheid
 • Oude beelden, vooroordelen
 • Stromingen onbekend: spiritueel humanisme in het HV
 • Een dialoog kan ook die drempels & verschillen bespreken
 • Waarheen gaan we nu bruggen zoeken ? ⇒

Bruggen zoeken tussen humanismen
en vrijzinnigheid, naar:

Inclusief ‘vrijzinnig humanisme’. Dat ons kan:

   • verbinden
   • “verwarmen”: door aandacht en zorgzaamheid
   • onze vragen naar zin en identiteit begeleiden
   • visies op onze publieke moraal bieden (Alma)
   • verbeelden: door kunst, rituelen, belevingen
   • verrijken met nieuwe taal & vormen (voor jongeren)
   • beweging brengen, binnen & buiten de tussenruimte

Perspectieven voor bruggen zijn:

   • Levensbeschouwelijke…
   • praktische en programmatische…
   • organisatorische…
   • promotionele en in de PR
   • historische en filosofische…
   • publieke en cultuurpolitieke…

Perspectieven

Praktische en programmatische perspectieven:

   • elkaars programma’s bezoeken: m.n. culturele en filosofische
   • samen bijeenkomsten aanbieden in programma’s
   • “warme” programma’s bieden: rituelen, beleving, spiritualiteit
   • oefenen met een seculiere spiritualiteit (Apostel)
   • in elke stad ‘een open vrijplaats’ (voorbeeld Sunday Assembly Engeland)
   • in netwerken en samenwerken: allianties, verbanden

Perspectieven

 

 

Levensbeschouwelijke en historische perspectieven :

   • welke waarden, bronnen, doelen delen we? naast verschillen
   • dynamiek & pluriformiteit erkennen, ook in humanisme
   • “we zijn allen zinzoekers” (Ten Kate)
   • we delen een “vrijzinnige cultuur” (Ten Kate): verdraagzaam, zelfreflectief

Wat zijn uw perspectieven voor een vervolg?

 

Contact over perspectieven of een vervolg:


Terug naar Home