Bijeenkomst over Zingeving

Zondag 22 februari 2015 door Renzo Lupgens

Inleiding
De korte inleiding gaat over het boek “Wat echt belangrijk is” met als ondertitel “Zingeving voor alledag” van Karen Wassink. Op de achterkant van het boek staat dat Karen van huis uit een humanistische achtergrond heeft. Zo schrijft ze bijvoorbeeld dat er niet één waarheid is, maar dat deze vele gezichten heeft. Ze gebruikt in haar boek verhalen uit de Bijbel en andere godsdiensten, maar ook inzichten van filosofen, psychologen, dichters en mystici. Het is bovenal een praktisch boek, dat de lezer uitdaagt om aan de slag te gaan. Aan de hand van 7 thema’s wordt een beeld geschetst van het leven van alledag. Karen schrijft dat we onze schaduwzijde niet moeten ontkennen, maar erkennen. Dat juist die schaduwzijde belangrijk is om te worden wie we zijn. En dat we een innerlijke kern hebben die we altijd zullen behouden. Dat we ons hiervoor kunnen openstellen door een pas op de plaats te maken, niet meer op de automatische piloot te leven, bewuste keuzes te maken en te luisteren naar onze innerlijke stilte. Hierdoor kunnen we praktisch zin geven aan ons eigen leven. Omwille van de tijd worden 5 van de 7 thema’s besproken. Daarna wordt in groepjes één thema uitgelicht.

Aanvaarden betekent dat je leeft in het hier en nu. JA zeggen tegen het licht én tegen de duisternis. Alles erbij laten horen, de waarheid onder ogen zien. Citaat Rumi: “Heb degene lief met wie je bent, heb de situatie lief waarin je bent. Dankbaarheid voor de gegeven situatie en de mensen met wie je bent, is een krachtige sleutel tot innerlijke vrede.” Citaat blz. 39: Het is de kunst…onze bestemming.

Hoe kun je aanvaarden? Bewust zijn van het moment, bewust ademhalen, juist die lange rij nemen, aandachtig handelen, JA zeggen (uit de weerstand), niet oordelen, pijn ervaren, wees chagrijnig!

Verlangen doet ons voelen wat we missen en geeft ons een doel. Karen vraagt zich af: leven we wel echt? En wanneer is het genoeg? Willen we echt al die spullen? Willen we eten totdat we uitpuilen? Kun je met niets tevreden zijn, zoals Diogenes? Hij zei: “Alle weelde kan een mens missen. Ik ben gelukkig in mijn ton. Maar jullie? Jullie leven geheel buiten de natuur. Jullie zijn nooit tevreden met wat jullie hebben en willen altijd meer.” Verlangen hoeft ook weer niets uit te sluiten, maar met bewuste keuzes krijgen jouw verlangens echt waarde.

Hoe kun je verlangen? Maak een verlanglijst inclusief onvervulbare wensen, zaai met aandacht in de natuur, luister naar wat je echt wilt en doe dat, maak bewuste keuzes (TV uit), koop zo min mogelijk.

Vertrouwen wil zeggen dat wat vaststaat houvast en zekerheid geeft. Maar toch hebben we niet in de hand wat ons overkomt. We kunnen niet altijd vertrouwen op de omstandigheden, maar wel op onze innerlijke kern die onaantastbaar is. Hierin huizen ook onze talenten. Het is belangrijk deze te kennen, er op te vertrouwen en bereid te zijn om deze bewust in te zetten. Vertrouwen is de wetenschap dat je alleen kunt worden wie je bent. Ons diepste verlangen is erop gericht te worden wie we zijn. Citaat van de Joodse filosoof Martin Buber: “Ieder draagt…waarachtig beseft. Blz. 97.

Hoe kun je vertrouwen? Doe iets met jouw talent. Waarin kun je jouw gave kwijt? Doe iets wat bij je past, waar je van groeit. Neem de natuur waar. Breng rust in de ochtendspits en geef complimenten.

Loslaten is de leegte toelaten. Nee zeggen tegen wat geen betekenis meer heeft. Een Joodse wijsheid luidt: “Verspil geen tranen aan de smart van gisteren”. Maar het is volgens Karen wel de kunst om die smart onder ogen te zien. Want om iets los te kunnen laten, moet het er geweest zijn. Het moet gezien, gekend en genoemd zijn. Eerst moet er een sorry zijn, daarna is vergeving mogelijk. Loslaten is iets wat je zelf in jouw innerlijke ruimte moet doen. Hiermee bevrijd je jezelf, maar ook de ander.

Hoe kun je loslaten? Ruim jouw huis op. Neem bewust afscheid van de dag. Doorbreek gewoontes. Zeg nee en kies wat wezenlijk belangrijk is voor jou. Geef jouw fouten toe en spoel jezelf met water.

Willen is je afvragen wat je echt wilt? Echte wil begint bij “zijn of bewustzijn”. Waarom zijn we zo druk bezig? Zijn al die afspraken in de agenda echt nodig? Kunnen we tijd inplannen voor niets doen? Willen heeft natuurlijk ook te maken met kiezen. Je kunt ook eens niet voor jezelf kiezen. Door te kiezen om een ander te helpen, help je ook jezelf. Als we hiertoe bereid zijn, krijgt het leven zin. Een belangrijke waarde in het leven is dienstbaarheid. Marcus Aurelius schrijft: “Wat niet belang van de korf is, is ook niet van belang voor de bij”. Het algemeen belang is hierbij ook ons eigen belang.

Hoe kunnen we willen? Plan tijd in voor nietsdoen. Stel doelen en deadlines. Slaap er een nachtje over. Doe vrijwilligerswerk. Zeg dank je wel. Doe elke dag een goede daad en doe dingen eens langzaam.

NB: de omwille van de tijd weggelaten thema’s in het boek van Karen Wassink zijn hoop en liefde.

Het gesprek in subgroepen gaat over een van de volgende te kiezen thema met vragen:

Aanvaarden  1 In hoeverre aanvaard je jezelf en je leven. 2 Wat wijs je af van jezelf, je lichaam en je leven, welke eigenschappen wil je liever niet onder ogen zien? 3 Wat zou je anders willen?

Verlangen  1 Welke wensen heb je? 2 Wat heb je nodig? En van wie? 3 Wie vormen een voorbeeld voor je, welke mensen of historische figuren?

Vertrouwen 1 Wat is jouw unieke talent? 2 In hoeverre volg jij je eigen stem? En wat houd je tegen bij het laten horen van je eigen stem? 3 En waar put je vertrouwen uit?

Loslaten 1 Welke gewoontes heb je? 2 Wat zou je willen loslaten, welke gewoontes en of overtuigingen? 3 Welke patronen heb je in je contacten met andere mensen en wat zou je daarin eens anders kunnen doen?

Willen 1 Op welke wijze maak jij je keuzes? (intuïtief of rationeel?) 2 Wat belemmert je bij het realiseren van je doelen? 3  In hoeverre doe je dingen voor anderen zonder iets terug te verwachten?

Hoofdpunten uit de gesprekken:

Loslaten en aanvaarden zijn onderwerpen waar iedereen op zijn/haar manier mee bezig is. Zie maar eens los te komen uit de maalstroom van het leven. Soms is een radicale stap nodig, waar loslaten van zekerheid en veel moed voor nodig is. Wat op zijn beurt weer veel  vertrouwen in jezelf maar ook in je medemens vraagt. Soms kun je ook met kleine (consequente) stapjes een op den duur wezenlijke verandering te weeg brengen (bv veel vaker de tv uitzetten en daardoor tijd en rust voor jezelf creëren). Bij het doorpraten over wat vertrouwen is en over welk uniek talent je beschikt kwam naar voren dat je dat kan achterhalen doordat stil te staan bij de vraag van welke rol/actie die je zelf doet, je blij van wordt of door de jaren heen telkens weer als vanzelf op je neemt.