Thema 2017: Het leven als reis

Ons thema voor het nieuwe jaar is ‘Het leven als reis’. De reis van de held, jezelf, de ‘levensreis’ of spirituele zoektocht die iemand aangaat op zoek naar zijn identiteit. Het basisverhaal van de heldentocht is dat je de plek waar je bent verlaat, je in het rijk van avontuur begeeft, een weg der beproevingen en overwinnen van weerstanden en zo zelfinzicht bereikt en om vervolgens gelouterd terug te keren naar het gebied van het oorspronkelijke leven

Het belooft een jaar vol zingeving en levenskunst, met een mooi programma en boeiende sprekers. Wij zien u graag bij De Vrijplaats, voor meer zin in het leven!

Halfjaarthema 2016: ‘De ander & ik’, een ander humanisme?

In 2016 biedt de Vrijplaats u een ambitieus programma. Na de thema’s vriendschap en compassie in 2015, bezinnen we ons in 2016 op de kern van het gangbare humanisme-concept: de zelfbeschikking. Hoe autonoom is de mens, wil en kan je het alleen of slaan we met onze ‘Dikke ik’ door in individualisme en zelfzorg? En hoe worden we wat we liefst willen zijn: doen we dat met, via of zonder de ander? Hoe moet dat nu, dat moderne ‘je zelf’ zijn?

We hebben daarover gerenommeerde humanistische en filosofische denkers als inleiders gevraagd; we bieden u bezinning door een mini-college, een workshop, een film- of een  boekbespreking. Bezoekers met een brede achtergrond worden uitgenodigd, uit alle stromingen van het humanisme; uiteraard ook HV-leden, maar ook vrijzinnig religieuzen of andere zoekers van inspiratie en zelfontwikkeling.

Ons gedachtengoed gaat uit van een breed, ‘inclusief’ humanisme, dat ons zingeving en persoonlijke ontwikkeling biedt. We gaan daarover onderzoekend in dialoog, vanuit spirituele, vrijzinnige en humanistische bronnen. De Vrijplaats is immers ontstaan vanuit het unieke Modern Beraad, dat al sinds 1958 het tussengebied van vrijzinnige religie,  humanisme en ethiek onderzoekt.