Dialoogvraag 1: Jezelf voorstellen met twee zinnen

De opbrengst van vraag 1: Jezelf voorstellen met twee zinnen
A In welk levensbeschouwelijk nest ben je opgevoed
B Waar sta je nu?/ Hoe noem je jezelf nu?

Op de eerste vraag, dus met welke levensbeschouwing ben je opgevoed, antwoordt de helft van degenen die een geeltje hebben ingeleverd (in totaal 62  bezoekers), dat zij uit een religieus nest komen (Gereformeerd, Ned. Hervormd, Rooms Katholiek of Joods ). Van de andere helft komt ca een derde (11) uit een niet-religieus gezin (waar onder 4 humanistisch) en ca twee derde (20) uit een min of meer religieus of vrijzinnig milieu.

Op de vraag hoe je jezelf nu zou noemen, komt duidelijk de verschuiving ‘naar het midden’, dus naar ‘de tussenruimte’ in de presentatie door Oostdijk, tot uitdrukking. Niemand noemt zich nu nog religieus volgens de bovenstaande definiëring. De helft noemt zich nu niet religieus, waaronder 20 (eventueel spiritueel) humanisten  en de helft noemt zich min of meer religieus of vrijzinnig (waaronder 8 religieus humanisten).

Als we focussen op de categorie humanisten en vrijzinnigen, kunnen we concluderen dat de verhouding onder de aanwezigen net is omgedraaid ( oorspronkelijk 1/3 niet religieus/humanist; 2/3 vrijzinnig of min of meer religieus; nu 2/3 niet religieus/ humanist en 1/3 vrijzinnig of min of meer religieus). Met de kanttekening dat de diversiteit onder de humanisten groot is; zo nam de groep spirituelen onder hen toe in de tijd.

Deze persoonlijke ontwikkelingen van de deelnemers zijn in te passen in het model van Oostdijk over bewegingen in en naar ‘de tussenruimte’ in het landelijk landschap. In het midden ontstaat een grote, pluriforme groep met een verbindende of meervoudige levenshouding. Oostdijk en Ten Kate bepleitten in hun presentaties ‘perspectieven’ (Oostdijk) of een actieprogramma (Ten Kate) in dat midden.


Terug naar Home