De Vrijplaats Leesgroep

De Vrijplaats Leesgroep
Maandelijkse bijeenkomst over een filosofisch boek dat we allemaal lezen

 

Voortzetting reis van de Vrijplaats
De reis van De Vrijplaats wordt op meerdere manieren voortgezet en één daarvan is de leesgroep, die vanaf januari elke maand op de laatste woensdag van de maand in het Couvéehuis bij elkaar komt. Aan de hand van een voorlopige leeslijst kiezen we iedere maand één filosofisch boek dat we allemaal lezen. Er is dan één persoon die een korte inleiding houdt en de andere deelnemers vertellen vervolgens wat ze van het boek vonden. We streven ernaar om onze bijdragen ook nog op schrift te stellen en die met elkaar te delen.
Spinoza (februari)
In februari bespraken we op die manier ‘En je zult spinazie eten’ van Jan Knol, een luchtige inleiding op het gedachtegoed van Spinoza. In het kort komt het erop neer dat als je snapt dat de mens maar een onderdeeltje is van het veel grotere geheel, je je over heel veel dingen niet meer druk hoeft te maken. Dat geeft een hoop zielenrust en daar wordt je blij van. Vandaar dat Jan Knol Spinoza de filosoof van de blijdschap noemt.
Ubuntu (maart)
In maart bespraken we het boek ‘Ubuntu’ van de Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose over het traditionele Afrikaanse mens- en wereldbeeld, Ubuntu, dat uitgaat van een kosmisch geheel waar de mens een onderdeel van is. Ubuntu zet aan tot medemenselijkheid en zorg voor de natuur. Het kan zodoende een heilzaam tegenwicht bieden tegen de westerse kapitalistische consumptiedwang, die ten koste gaat van de aarde en onze medemensen.
Identiteit (april)
In april bespreken we het boek ‘Identiteit’ van de Belgische psycholoog en filosoof Paul Verhaeghe.
Waar en nog plek voor enkele belangstellenden
De bijeenkomsten vinden zoals gezegd plaats in het Couvéehuis van 14 tot 16 uur op elke laatste woensdag van de maand. Er zijn wat kosten aan verbonden voor zaalhuur en koffie/thee. We zijn inmiddels met zijn achten en er is nog plek voor enkele belangstellenden. Voor wie belangstelling heeft: neem contact op met Jos de Wit, josselinpdewit@hetnet.nl

Het Couvéehuis
Frankenslag 139
2582 HJ Den Haag