De Vrijplaats

Uitgelicht


Heeft u een vrijzinnige levenshouding en zin in dialoog?
Heeft u gevoel voor humanisme en spiritualiteit?
Wilt u mensen met dezelfde levensbeschouwing ontmoeten?

Kom dan eens naar de Vrijplaats !
De Vrijplaats is het centrum voor zingeving in Den Haag en Haaglanden.
We doen dat vanuit humanistische, spirituele en vrijzinnige bronnen.

Graag tot ziens bij onze Vrijplaats voor meer zin in het leven !

De bijeenkomsten van De Vrijplaats worden gehouden op de laatste zondag van de maand in het Couveehuis, Frankenslag 139 in Den Haag, van 11.00 tot circa 13.00 uur.

Halfjaarthema 2016: ‘De ander & ik’, een ander humanisme?

In 2016 biedt de Vrijplaats u een ambitieus programma. Na de thema’s vriendschap en compassie in 2015, bezinnen we ons in 2016 op de kern van het gangbare humanisme-concept: de zelfbeschikking. Hoe autonoom is de mens, wil en kan je het alleen of slaan we met onze ‘Dikke ik’ door in individualisme en zelfzorg? En hoe worden we wat we liefst willen zijn: doen we dat met, via of zonder de ander? Hoe moet dat nu, dat moderne ‘je zelf’ zijn?

We hebben daarover gerenommeerde humanistische en filosofische denkers als inleiders gevraagd; we bieden u bezinning door een mini-college, een workshop, een film- of een  boekbespreking. Bezoekers met een brede achtergrond worden uitgenodigd, uit alle stromingen van het humanisme; uiteraard ook HV-leden, maar ook vrijzinnig religieuzen of andere zoekers van inspiratie en zelfontwikkeling.

Ons gedachtengoed gaat uit van een breed, ‘inclusief’ humanisme, dat ons zingeving en persoonlijke ontwikkeling biedt. We gaan daarover onderzoekend in dialoog, vanuit spirituele, vrijzinnige en humanistische bronnen. De Vrijplaats is immers ontstaan vanuit het unieke Modern Beraad, dat al sinds 1958 het tussengebied van vrijzinnige religie,  humanisme en ethiek onderzoekt.

Socrateslezing: Maatschappijkritische ‘waarheidssprekers’ gezocht!

Kuddegedrag en zelfoverschatting zijn, zeven jaar na de financiële crisis, tekenend voor economen. Burgers en media kunnen een nieuwe crisis voorkomen door argwanend en kritisch te zijn. Een hoofdrol is er voor academische instellingen: zij moeten geen technocraten opleiden maar ‘waarheidsprekers’ vormen, betoogde Ewald Engelen in de Socrateslezing op 4 oktober 2015 in De Rode Hoed. Lees meer >