De Vrijplaats

Uitgelicht


Heeft u een vrijzinnige levenshouding en zin in dialoog?
Heeft u gevoel voor humanisme en spiritualiteit?
Wilt u mensen met dezelfde levensbeschouwing ontmoeten?

Kom dan eens naar de Vrijplaats !
De Vrijplaats is het centrum voor zingeving in Den Haag en Haaglanden.
We doen dat vanuit humanistische, spirituele en vrijzinnige bronnen.

Graag tot ziens bij onze Vrijplaats voor meer zin in het leven !

De bijeenkomsten van De Vrijplaats worden gehouden op de laatste zondag van de maand in het Couveehuis, Frankenslag 139 in Den Haag, van 11.00 tot circa 13.00 uur.

Zondag 17 december: einde van de reis?
Midwinterbijeenkomst

Bijeenkomst voor leden en belangstellenden

Tijdens onze bijeenkomst van afgelopen november hebben wij gesproken over rituelen om vorm te geven aan markeerpunten in het leven en de komende veranderingen voor De Vrijplaats. In vervolg hierop nodigt het bestuur van De Vrijplaats u graag uit om in een gezellige midwintersfeer het jaarthema ‘Het leven als reis’ af te sluiten, de balans op de maken en door te praten over de toekomst van De Vrijplaats, het bestuur en de activiteiten die De Vrijplaats in 2018 kan ondernemen. Dit omlijst door muziek, een hapje en een drankje.

Graag ontmoeten wij u allen en verwelkomen een ieders inbreng op zondag 17 december van 11.00 tot circa 13.30 uur (inloop vanaf 10.30 uur) in het Couveehuis, Frankenslag 139, Den Haag.

Hartelijke groet van het bestuur,
Helen Land, Heleen Jonker en Mieke Wiegers

Graag tot ziens bij onze Vrijplaats voor meer zin in het leven !

 

Bijlage:
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 augustus jl. heeft het bestuur laten weten dat zij vanaf 2018 niet met dezelfde intensiteit als de afgelopen jaren bijeenkomsten kan en wil organiseren. Een aantal leden heeft in datzelfde ALV aangegeven dat zij naast een enkele lezing, behoefte heeft aan meer intiemere bijeenkomsten, bijvoorbeeld samen een boek bespreken of een film bekijken. Besluiten die zijn genomen tijdens de ALV van 27 augustus 2017 staan hieronder samengevat.

1. Het huidig bestuur zal de activiteiten voor dit jaar 2017 netjes afronden en wil haar taken in 2018 overdragen aan een volgend bestuur. De leden worden opgeroepen hierover na te denken.
2. Ter viering van het 60-jarig bestaan van Modern Beraad cq De Vrijplaats zal er in 2018 een symposium worden georganiseerd die qua inhoud past in de doelstelling van de vereniging. Voor de coördinatie en invulling hiervan zal zo nodig een werkgroep worden opgericht o.l.v. Heleen. Alle programmaraadleden en belangstellenden worden uitgenodigd om aan deze werkgroep actief deel te nemen. (NB blijkt statutair 50 jarig-bestaan te zijn.)
3. Komt er geen nieuw bestuur per 1 januari 2018 dan zal het huidige bestuur zorgdragen voor en respectievelijk toezien op: – de correcte afhandeling van het programma 2017; – het te organiseren symposium in 2018 (incl betrekken van de andere organisaties en het boekje), de financiële afhandeling en indien aan de orde een goede bestemming voor de overgebleven Verenigingsgelden.
4. Er zal voor de jaarwisseling opnieuw een ALV bijeen worden geroepen om definitief te besluiten over de toekomst, de contributiegelden en over de communicatie hierover.
5. Per 1 januari 2018 zullen er naar verwachting bijeenkomsten worden georganiseerd door de leden zelf in de vorm van boek- en filmbesprekingen, wandelingen etc. in een vorm die meer aansluit bij de behoefte aan een verenigingsleven.
6. De taken die horen bij het organiseren van de boekbesprekingen en andere bijeenkomsten in 2018 zullen worden ondergebracht in een werkgroep vooralsnog o.l.v. Diana Tempelman en Jos de Wit. Leden van de Programmaraad en ook anderen worden gevraagd zich daarbij aansluiten. Helen zal vooralsnog als aanspreekpunt fungeren voor deze bijeenkomsten om te zorgen dat de zaal in het Couveehuis dan ook geregeld is voor dergelijke bijeenkomsten. Heleen zal waarschijnlijk nog een lezing in het voorjaar organiseren. Mieke zorgt voor de financiële afhandeling.
7. Voor de communicatie, pr en onderhoud website is naar een andere vrijwilliger gezocht. Inmiddels is Michel Boerkamp bereid gevonden de taken van Denise van Lieshout over te nemen.
8. Gezien al het vorenstaande kan er vooralsnog geen beslissing worden genomen over contributie 2018. Dat wordt in de ALV van december beslist.

Hedendaagse rituelen als piketpaaltjes

Thema: Het leven als reis – hedendaagse rituelen als piketpaaltjes

Het leven als reis is een belangrijke metafoor binnen de humanistische benadering van levenskunst. Wanneer we het leven bezien als reis, vinden er verschillende gebeurtenissen plaats die om betekenisgeving of duiding vragen. Denk hierbij aan ervaringen rondom leven en dood of sleutelmomenten zoals volwassen worden, (klein)kinderen krijgen, scheiden, met pensioen gaan of een nieuwe woning betrekken.

In het leven als reis vormen rituelen de piketpaaltjes. Rituelen kunnen zorgen voor orde en stabiliteit, ze kunnen richting geven of een verandering markeren. Rituelen kunnen helpen te benoemen wat je voelt en misschien wilt overbrengen. Ze kunnen een omlijsting vormen van de hoogte- en dieptepunten in het bestaan. Daarnaast maken rituelen het mogelijk om je een belangrijk moment te herinneren of het te delen. Zo slaan rituelen een brug tussen verleden, heden en toekomst en maken voortgang mogelijk waar ons leven anders misschien zou stagneren. Rituelen zijn van overal en altijd, ze horen bij het leven en bij mensen.

In deze lezing gaan Maaike Kluit, Liesbeth Weinans en Samantha Kerkhof met u op een rituele reis. U maakt kennis met verschillende visies op hedendaagse rituelen. U krijgt praktische handvatten om zelf op rituele manier vorm te geven aan uw levensreis.
Maaike, Liesbeth en Samantha volgen de nieuwe postacademische Celebrantenopleiding aan de Universiteit voor Humanistiek.

Datum en tijdzondag 26 november 2017
Van 11.00 tot circa 13.30 uur. Inloop vanaf 10.30 uur.

Locatie: Het Couveehuis, Frankenslag 139, Den Haag
Het Couveehuis is te bereiken met tramlijn 16 en buslijn 21. Vanaf tramlijn 1 is het ongeveer zeshonderd meter lopen.

Entree
Voor leden van De Vrijplaats is de entree gratis, voor niet-leden is de entree € 8,00, inclusief consumpties.

Curriculum Illusione door Reine Rek

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met je eigen Curriculum Illusione (C.I.). Bij een C.I. start je niet in het verleden – zoals bij een Curriculum Vitae – maar in het heden, en kijk je vanuit daar naar je toekomst. Je bepaalt zelf wanneer je (fictief) zal overlijden en markeert de belangrijke levensgebeurtenissen onderweg. Dat klinkt misschien heftig maar juist door het eindpunt te bepalen krijgt alles ervoor hernieuwde urgentie en energie. En we hoeven er niet treurig van te worden, het is immers maar een fictieve einddatum. De workshop levert niet alleen levensenergie en prioriteiten op, maar ook een fysieke C.I. levenslijn die je ter plekke maakt. Hoe meer je in staat bent te fantaseren over je toekomst, hoe realistischer en inspirerender het wordt.

Begeleiding

Reine Rek is humanistica en zal de workshop begeleiden. Ze ontwikkelt, traint en doceert programma’s rond levensvragen en ethiek. Ze is van nature nieuwsgierig naar mensen. En voelt zich aangetrokken tot de grote vragen van het leven. Ze werkt graag met groepen. “Alhoewel ik voor de groep sta, heb ik nooit het idee dat ik dé antwoorden heb. We zoeken die samen. En in dat zoeken heb ik veel ervaring. Zowel persoonlijk als professioneel.” Haar toon is daarbij helder, lichtvoetig en diepgaand.

 

Datum en tijdzondag 29 oktober 2017
Van 11.00 tot circa 13.00 uur. Inloop vanaf 10.30 uur.

Locatie:
Het Couveehuis, Frankenslag 139, Den Haag
Het Couveehuis is te bereiken met tramlijn 16 en buslijn 21. Vanaf tramlijn 1 is het ongeveer zeshonderd meter lopen. 

Entree

Voor leden van De Vrijplaats is de entree gratis, voor niet-leden is de entree € 8,00, inclusief consumpties.